VERSLAG OPENBARE WIJKBIJEENKOMST H-NOORD: GOEDE ACTIVITEITENFEEST
 
 De Wijkraad H-Noord heeft op donderdag 24 november 2016 in de Kamenij een openbare wijkbijeenkomst gehouden.  Dit artikel is het verslag van een geslaagde avond, waar zo’n 45 mensen aanwezig waren.

Afscheid twee bestuursleden
De vergadering werd geopend met het uitzwaaien van twee bestuursleden, Belinda Schoonhoven en Hennie de Gooijer, die het afgelopen jaar betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van het nieuwe wijkraadsbestuur. Met een bos bloemen namens de wijkraad en een flesje wijn namens de gemeente zijn beide dames onder applaus van de zaal bedankt voor hun diensten.
 
Wethouder wil wijkraad ontzorgen
Wethouder Margreet de Leeuw-Jongejans was ook aanwezig en heeft de twee overgebleven bestuursleden Voorzitter Huub de Bruyn en Konnie Maijen een hart onder de riem gestoken. De wethouder gaf aan dat de wijkraad H-Noord ondersteund zou moeten worden door de opbouwwerker Frans Sleegers en de wijkadviseur Bert Valentijn. De wijkraad kan zich dan vooral richten op de fijne en vooral verbindende taken en de professionals nemen dan de bestuurlijk taken voor hun rekening.

Presentatie wijkactieplan 2017-2018
Vervolgens is het wijkactieplan 2017-2018 besproken. Het wijkactieplan is tot stand gekomen in goed overleg met  een groot aantal gesprekken met groepen uit de wijk. De 20 activiteiten zijn door de bewoners zelf toegelicht. Met  veel bijval en positieve vragen en opmerkingen is het wijkactieplan omarmd door alle aanwezigen. Het is een echt activiteitenplan van, voor en door de wijk zelf. Top!  
 
Begroting 2017.
De  kosten van de activiteiten in het wijkactieplan zijn terugvertaald in de begroting 2017 van de wijkraad. Er is ook voldoende ruimte in de begroting voor allerlei nieuwe initiatieven. Wijkactieplan en begroting horen dus bij elkaar. Met afspraak om ook de werkgroep hondenbeleid in de begroting op te nemen, heeft de vergadering ingestemd met de begroting. De wijkraad H-Noord zal nu Begroting en Wijkactieplan vóór 1 december voor subsidie 2017 indienen bij de gemeente.

Wat verder nog is besproken.
Vervolgens konden de aanwezigen nog zaken die hen bezighouden naar voren brengen. Enkele daarvan met een algemeen karakter willen we u niet onthouden:
• De Bloembakken verdienen extra aandacht van met name de bewoners, die ze onderhouden. Het zou jammer zijn als de Wijkraad moet besluiten ze weg te halen.
• Aangegeven is dat een tijd lang veel blad is gevallen en dat dit extra alertheid vraagt van weggebruikers, maar dat de bladopruiming nu in volle gang is gekomen.
• De enthousiastelingen die de wgr. Groen willen helpen, die iedere eerste zaterdag van de maand om 10 uur starten bij Natuurtuin De Robbert met het verzamelen van zwerfafval, kunnen zich melden bij Vincent van Doremaele Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
• De Eeuwsels start op 1 dec. een avond-eetpunt. Geïnteresseerden kunnen daar aansluiten.
• De redactie van het wijkblad vraagt tijdig kopij te sturen: voor de 8e van iedere maand.
• Dhr. Van Lierop van de wijkraad Dierdonk heeft mandaat gekregen van de wijkraad om ook namens H-Noord te praten in de dossiers  “geitenproblematiek” en “N-279”. Gelijktijdig wordt gezocht naar vertegenwoordigers uit de wijk, die de belangen van de wijk zelf willen behartigen.
• Frans Sleegers geeft aan al meer dan 20 mensen te hebben voor de zgn. “club van 24”; mensen die aangeven zich op jaarbasis 24 uur voor de wijk te willen inzetten op grond van interesse of deskundigheid. Die groep zal begin 2017 voor het eerst bijeen gaan komen.

De bijeenkomst wordt afgesloten met applaus en de mooie woorden van Rabo-ambassadrice Kim Martens, die aanwezigen en wijkraad een groot compliment geeft voor de geslaagde positieve, en een warme vergadering. 

 

 

Copyright © 2013 --- Wijkraad Helmond Noord