NIEUWS UIT DE WIJKRAAD

 

De afgelopen periode is het bestuur bezig geweest met tal van onderwerpen:

- Het bestuur is in overleg over herstel van het inloopspreekuur van de maatschappelijk werkers in De Pannehoeve. Tot ieders verwondering is dit ineens afgeschaft, terwijl we er van overtuigd zijn dat zo’n inloop hard nodig blijft.

- Samen met de gemeenteambtenaren zijn de kinderspeelplaatsen in de wijk bezocht. Hier en daar is onderhoud nodig. De gemeente gaat proberen dit spoedig uit te voeren.

- Verder hebben we overleg gevoerd met de gemeente Helmond en de Zorgboog om te bekijken hoe de ruimtes van De Pannehoeve nog meer ter beschikking kunnen komen voor activiteiten uit de buurt en voor gezamenlijke activiteiten van De Pannehoeve en de buurt. Het overleg is nog steeds gaande en we houden u op de hoogte via het wijkblad.

- Iedere maandagmorgen tussen 10 en 12 uur is het koffiedrinken in De Pannehoeve verzorgd door vrijwilligers van de wijkraad. Gewoon gezellig even bij elkaar zitten, zelf iets te vertellen en naar de ander te luisteren. Het is bedoeld voor iedereen, hoe jong of oud je ook bent.

- Zo’n zelfde activiteit wordt elke dinsdagmorgen verzorgd door vrijwilligers van de Bethlehemkerk in hun gebouw. Ga eens kijken!!

- De wijkraad heeft het afgelopen half jaar weer allerlei activiteiten in buurten en straten ondersteund met wat geld. Daarvoor heeft de wijkraad een potje geld gekregen van de gemeente,

- Ook voor het komend halfjaar staat van alles op stapel. Er zijn nog wat mogelijkheden om jullie initiatieven te helpen.  Dus op het gebied van geld hoeft een goed idee niet vast te zitten.

- Ook groepjes jeugd en jongeren kunnen natuurlijk met plannen komen.

- De volgende OPENBARE WIJKVERGADERING wordt op 18 september gehouden in De Boerderij. In het septembernummer komt meer informatie.

 

Bedenk iets gezelligs en doe mee!

WIJKRAAD HELMOND NOORD BIJEEN

 

In een volledig volle zaal van Wijkhuis De Boerderij hield het bestuur van de wijkraad op 18 september de openbare wijkvergadering.

Er was informatie over het nieuwe sportpark de Braak . En huisarts van Dommelen vertelde over de nieuwe opzet van de huisartsenzorg in haar praktijk. Over beide onderwerpen konden mensen vragen stellen.

Er was volop tijd voor de activiteiten in onze wijk. Verschillende bewoners vertelden enthousiast over hun inzet bij garagesales, bij buurtactiviteiten en bij de buurtpreventie. Zij maakten bekend wat ze van plan waren volgend  jaar te gaan doen. Steeds weer zien we hoeveel mensen zich in de vrije tijd inzetten voor de wijk en de buurt waarin ze wonen en hoeveel plezier ze dat geeft. Iedere activiteit kan nog meer mensen gebruiken. Wil je ook iets doen, meld je dan bij de wijkraad.

Ook mensen die beroepshalve in de wijk bezig zijn, vertelden volop van wat zij doen in de wijk. Zo wordt het bestuur van de wijkraad intensief ondersteund door opbouwwerker Frans Sleegers van de LEVgroep.

Het bestuur lichtte de begroting 2019 toe. Ook het wijkactieplan werd besproken.  

In het wijkactieplan staan zaken als:

· Aandacht vragen bij de gemeente voor het tekort aan wijkcentrumruimte in Helmond Noord.

· Er wordt gewerkt aan het opstarten van een repair-café.

· Er is een werkgroep die de ontwikkelingen gaat volgen met de waterboulevard. Plannen mogen niet ten koste gaan van de natuur in de Bundertjes.

· Er moeten meer mogelijkheden komen om elkaar in de wijk te ontmoeten.

· Er komt een project rondom eten met de naam Eten verbindt. In het volgende wijkblad meer informatie over dit project en hoe u er aan mee kunt doen.

Het wijkactieplan staat op deze pagina        Klik hier

Kortom, het was een avond vol informatie en gezellig elkaar op de hoogte houden.

 

Copyright © 2013 --- Wijkraad Helmond Noord