WIJKRAAD HELMOND NOORD BIJEEN

 

In een volledig volle zaal van Wijkhuis De Boerderij hield het bestuur van de wijkraad op 18 september de openbare wijkvergadering.

Er was informatie over het nieuwe sportpark de Braak . En huisarts van Dommelen vertelde over de nieuwe opzet van de huisartsenzorg in haar praktijk. Over beide onderwerpen konden mensen vragen stellen.

Er was volop tijd voor de activiteiten in onze wijk. Verschillende bewoners vertelden enthousiast over hun inzet bij garagesales, bij buurtactiviteiten en bij de buurtpreventie. Zij maakten bekend wat ze van plan waren volgend  jaar te gaan doen. Steeds weer zien we hoeveel mensen zich in de vrije tijd inzetten voor de wijk en de buurt waarin ze wonen en hoeveel plezier ze dat geeft. Iedere activiteit kan nog meer mensen gebruiken. Wil je ook iets doen, meld je dan bij de wijkraad.

Ook mensen die beroepshalve in de wijk bezig zijn, vertelden volop van wat zij doen in de wijk. Zo wordt het bestuur van de wijkraad intensief ondersteund door opbouwwerker Frans Sleegers van de LEVgroep.

Het bestuur lichtte de begroting 2019 toe. Ook het wijkactieplan werd besproken.  

In het wijkactieplan staan zaken als:

· Aandacht vragen bij de gemeente voor het tekort aan wijkcentrumruimte in Helmond Noord.

· Er wordt gewerkt aan het opstarten van een repair-café.

· Er is een werkgroep die de ontwikkelingen gaat volgen met de waterboulevard. Plannen mogen niet ten koste gaan van de natuur in de Bundertjes.

· Er moeten meer mogelijkheden komen om elkaar in de wijk te ontmoeten.

· Er komt een project rondom eten met de naam Eten verbindt. In het volgende wijkblad meer informatie over dit project en hoe u er aan mee kunt doen.

Het wijkactieplan staat op deze pagina        Klik hier

Kortom, het was een avond vol informatie en gezellig elkaar op de hoogte houden.

 

Copyright © 2013 --- Wijkraad Helmond Noord