Als bewoners van kasteel noord zijn wij zeer begaan met onze woonomgeving en daarom vinden wij dat onze betrokkenheid en verantwoordelijkheid derhalve ook niet stopt bij de voordeur.
Dit uitgangspunt impliceert dan dat je ook bereid moet zijn hierbij zelf een positieve bijdrage te leveren om te trachten in samenspraak met de gemeentelijke instanties te komen tot een binnen de bestaande mogelijkheden een zo goed mogelijk resultaat.
De afgelopen jaren zijn we als bewoners diverse keren in gesprek geweest met wethouder en andere functionarissen van gemeente over zaken zoals groen voorziening, overlast als gevolg van vissen, verlichting en drankgebruik in het aangrenzende park.
Deze gesprekken zijn door beide partijen als positief ervaren en hebben inmiddels tot enig resultaat geleid.

Aan verschillende van onze wensen is gehoor gegeven in de vorm van een extra schoonmaak of onderhoud beurt van enig groen, het verleggen van de grens waar gebruik van alcoholhoudende dranken verboden is of anderszins.

Als bewoners gaan wij niet achterover leunend zitten kijken totdat “de gemeente” komt maar steken ook zelf de handen uit de mouwen en leveren onze bijdrage door buiten onze eigen tuinen eveneens een groot deel van de gemeente tuin rondom het complex te onderhouden.

Tevens vindt er ook een maal per maand onderhoud plaats aan de zgn. niet toren gerelateerde tuinen waaronder dan ook de vijvers en paden vallen.
Deze activiteit bestaande uit het verzamelen van zwerfafval onderhoud aan vijverkant etc. etc. is uitgegroeid tot een gezellig ochtendje werken door een groot aantal vrijwilligers om de omgeving zo optimaal mogelijk te houden.
De gemeente is bereid gevonden om deze vorm van zelfwerkzaamheid te ondersteunen door een financiële bijdrage te leveren om de nodige onderhoudsmiddelen en gereedschappen voor zover we die nog niet hadden aan te schaffen.

Zo blijkt maar weer dat wanneer men zelf initiatieven ontplooit en actief mee denkt en doet er zeker mogelijkheden zijn om met ondersteuning van gemeente tot een verbetering van je woon en leef omgeving te komen.
Dit betekent niet dat er geen zaken meer aan de orde zijn die verbetering behoeven maar wij hebben goede hoop om samen met de gemeente onze woonomgeving verder te optimaliseren.

Paul Verschuren.

 

 

Copyright © 2013 --- Wijkraad Helmond Noord