NIEUWS UIT DE WIJKRAAD HELMOND NOORD Juli 2020

Het zouden drukke maanden worden voor het bestuur van de wijkraad Helmond Noord.

Het College van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad zouden onze wijk bezoeken; we hadden op 1 maart de sleutel van de Schabbert gekregen en gingen een opening voorbereiden; er was een algemene openbare wijkvergadering in mei gepland en een bijeenkomst met de bewoners van de Vogelbuurt enz. enz.

En toen ineens werd het stil. Het was door de lock-down niet meer mogelijk iets te organiseren. Onze agenda was in één dag helemaal leeg.

En het was niet alleen stil in de agenda, maar het was stil op straat, stil om je heen, stil in de lucht. Ik realiseer me in een keer hoeveel geluid er normaal was en hoeveel vliegtuigen van en naar Eindhoven er dagelijks overvliegen.

Doordat er niets meer kon, vervielen ook alle activiteiten. Ook die activiteiten voor mensen die contacten erg hard nodig hebben. Geen eten op woensdag, niet de speeltuin op dinsdag, geen kop koffie in de Pannehoeve. Ga zo maar door.

En er kwamen allemaal regels waar je je aan moest houden. En dat deed bijna iedereen keurig, We beseften dat het voor onze gezondheid en voor die van anderen noodzakelijk was. Alleen zó konden we voorkomen dat het volledig uit de hand liep in de ziekenhuizen. Intussen betreuren we de vele doden, ook in Helmond Noord. We wensen de naasten heel veel sterkte toe.

We hoorden dat het tot steeds grotere economische problemen zou leiden. Tot sluiting van bedrijven, tot verlies van banen, tot het over de kop gaan van ZZP-ers. Tot sociale ellende dus. We moeten ons goed realiseren dat de een er misschien niets van merkt, maar dat de ander zwaar getroffen wordt en diep in de schulden raakt.  We verwachten dat gemeente Helmond er alles aan zal doen om mensen in problemen te helpen, samen met de hulpverleningsinstanties. Ook wij als wijkraad gaan er aan meewerken. Mensen met ideeën of plannen worden hiermee verzocht contact met ons op te nemen.

We hebben ons niet voor niets aan de regels gehouden. Het aantal zieken is enorm teruggelopen. En dus kan de samenleving stapje voor stapje van het slot. Bij alle activiteiten moet rekening worden gehouden met de Coronaregels. De afstand blijft anderhalve meter. Natuurlijk ook steeds handen wassen. Activiteiten zoals kaarten  en sjoelen, waarbij deelnemers iets aan elkaar doorgeven, kunnen ook nog niet.

Positief nieuws uit de wijk

Daarom gaat de wijkraad op dinsdagmorgen een inloopmorgen organiseren in de Schabbert, waarbij iedereen welkom is voor koffie of thee. Je mag ook wat meebrengen om te doen, een handwerkje, een muziekinstrument of iets om aan anderen te laten zien, je laatste hobbyproduct of zo. Bedenk maar iets. Elders in dit wijkblad vindt u meer informatie.

Ook de Boerderij gaat langzaam weer open. Biljarten en darten kan weer. Wel met inachtneming van de Coronaregels en niet in wedstrijdverband. Ook andere activiteiten starten weer.

De bouwbedrijven hebben niet stilgezeten. Er is zelfs hard doorgewerkt in onze wijk.

-       De woningen op het terrein van de Paulusschool zijn gereed en worden al bewoond.

-       Bij woonzorgcentrum de Eeuwsels wordt hard gewerkt aan een nieuw appartementencomplex van maar liefst 115 appartementen.

-       Aan een zijde van de Vondellaan zijn de versleten woningen gesloopt. Hier wordt binnenkort begonnen met  de bouw van nieuwe woningen en appartementen.

-       Aan de andere zijde van de vijver worden de daken vernieuwd.

Kortom, de vernieuwing van onze wijk krijgt steeds meer gestalte. Hopelijk gaat dat ook gelden voor de plannen rondom het PNEM gebouw.

Maar bovenal: We hebben gemerkt dat heel veel mensen extra aandacht gaven aan hun buren middels een praatje op de stoep, boodschappen doen, een klusje in de tuin verzorgen en dergelijke. Dat maakt onze buurten extra sterk. Laten we daar mee doorgaan de komende maanden.

Heb je vragen, plannen of ideeën, bel ons.

Huub de Bruyn 06-44620141, voorzitter Wijkraad Helmond Noord

Huub de Bruyn voorzitter

e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

telefoon 06 44620141

Dick van Dijk penningmeester

Ria Gruijters  secretariaat

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Frans Sleegers Opbouwwerker Lev groep

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Stefan Schuller Gemeentelijk adviseur Wijkraad

s.schullerDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Tel: 06 21876189

Postadres: 

Wijkraad Helmond-Noord

Kasteel-Noord 113

5702 NX Helmond

 

VERSLAG algemene openbare wijkvergadering van 16 mei 2017.        

Er is een klankbordgroep van bewoners gevormd in de Boerderij. Sjaak Smits vertelde dat de groep bestaat uit 5 bewoners. Ze zijn nog aan het bekijken wat er gedaan moet worden. Ze willen in ieder geval de activiteiten ondersteunen.

Gerard Feijen van de Jjib groep kwam vertellen wat de beweegroute in Helmond-Noord precies inhoudt. De komende weken worden hier en daar nog aanpassingen gedaan. Dan is de route klaar. Er komt een grote (4 km) en een kleine route van de Eeuwsels naar de Pannehoeve. De route wordt op 7 juni geopend. Hierover komt een verslag in het wijkblad. Een van de bewoners zei: Lekker bewegen langs het groene randje van Helmond-Noord.

Vera van de Wiel vroeg aandacht voor het kindercrossbaantje onder de fietsbrug. Het is een tijdje niet gebruikt en dus wat verwaarloosd geraakt. Zij denkt dat veel kleinere kinderen de baan graag zouden gebruiken. Er wordt nu bekeken of er een groepje bewoners te vinden is die de baan opknapt.  De bewoners kunnen een beroep doen op de wijkraad voor ondersteuning.

Anne Seuntjes van de Zorgboog  komt uitleg geven over de Moeraseik. Wie er wonen, hoe ze wonen, hoe ze samen gezellig eten, wat voor activiteiten er zijn . Het is een kleinschalige woonvorm waarin 45 mensen wonen, allemaal in het eigen appartement maar met heel veel zorg, contact onderling en ontspanning. Precies zoals iedereen voor zichzelf nodig vindt. Het is een vorm waar iedereen elkaar nog met de voornaam kent.

Er werd ingegaan op het bezoek van Burgemeester en wethouders eerder deze dag. Voor een verslag verwijs ik graag naar een artikel elders in het blad.

Er is overleg over de verkeersveiligheid in de Bloem- en Paardenvelden. Er is  o.a. uit de buurtpreventie al een overleggroep gevormd. Deze groep bestrijkt de meeste straten van de buurt.

Zo wordt de gemeente geïnformeerd over wat er zou moeten gebeuren om tot een  verkeersveilige wijk te komen

Er wordt aandacht  gevraagd voor andere onveilige situaties in de wijk. Die zijn er best veel o.a. de Vinkenlaan. Toch is eerst voor de bloem- en paardenvelden gekozen, omdat er wordt gedacht dat buurt voor buurt aanpakken tot meer en snellere resultaten moet  kunnen leiden.

Mensen uit de club van 24 gaven aan waar ze nu mee bezig zijn. Dit leidde tot een bonte stoet van leuke initiatieven en activiteiten.

Op 3 juni is de opening van de jeu de boules baan achter verzorgingscentrum de Eeuwsels.

In september komt er een extra wijkblad uit Dit wordt geheel geweid aan de activiteiten in de wijk gedurende het najaar, oproepen vanuit de activiteiten voor vrijwilligers of andere verzoeken. Hierover worden nog alle groepen geïnformeerd.

Maartje de Neut vertelt over TIJDLOOS. Zij  willen via foto’s nu vastleggen wat mensen met beginnende dementie  nu doen aan werk of hobby’s enz. In de stadsgalerij is al een kleine expositie. Wie kan en wil er op de foto vanuit Helmond-Noord?

Er wordt nog aandacht gevraagd voor de bloembakken. Moet er toch niet meer ondersteuning komen vanuit de wijkraad?

Na afloop werd Thea van Lieshout in de bloemen gezet en gefeliciteerd met haar lintje. Applaus ondersteunde de opmerking: Als er iemand een lintje verdiende dan was jij het wel Thea.

Van harte gefeliciteerd namens ons allemaal en veel geluk toegewenst.

 

 

NIEUWS UIT DE WIJKRAAD

Zoals op de wijkraadsvergadering van 24 november 2016 besproken, gaan het wijkraadbestuur, de opbouwwerker en de gemeentelijk adviseur samen de wijkbelangen behartigen. Het wijkactieplan vindt u op www.noorderweb.nl.

Daarnaast hebben we een stimuleringspotje ingesteld.

Wil je een kleine activiteit in je buurt of straat organiseren waaraan iedereen kan deelnemen, dan kun je een beroep doen op ondersteuning tot € 75. Leuk als je je activiteit terugvindt in het wijkblad.

Wil je een grotere activiteit?

Denk eens aan

                             Een marktje

                                              Een karaoke avond of liederentafel

                                                                     Een middag met spelletjes voor de jeugd

                                                                                   Een sportmiddag voor de buurt

                                                                                                     Een dropping of een zoektocht in de wijk

                                                                                                                     Samen koken of eten

Wat je ook mag bedenken, je moet het wel zelf organiseren. De wijkraad en het opbouwwerk willen graag met je meedenken. Het opbouwwerk wil graag helpen bij het aanvragen van vergunningen e.d. De wijkraad kan een deel van de kosten dragen.

Er zijn volop mogelijkheden.

Ook voor groepen jongeren. Kom op met die goeie ideeën?

Wil je meer veiligheid in de buurt? Wil je de leefbaarheid vergroten?

Erger je je aan kleine dingen die misschien samen in de buurt zijn op te lossen?

Blijf er niet mee zitten.

Neem contact met ons op     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

                                            Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (opbouwwerker)

Bestuur Wijkraad Helmond Noord, Postbus 1615, Jan van Goyenlaan 1, 5702 BA Helmond

 

Copyright © 2013 --- Wijkraad Helmond Noord