Huub de Bruyn voorzitter

e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

telefoon 06 44620141

Dick van Dijk penningmeester

Ria Gruijters  secretariaat

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Frans Sleegers Opbouwwerker Lev groep

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Stefan Schuller Gemeentelijk adviseur Wijkraad

s.schullerDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Tel: 06 21876189

Postadres: 

Wijkraad Helmond-Noord

Kasteel-Noord 113

5702 NX Helmond

 

VERSLAG algemene openbare wijkvergadering van 16 mei 2017.        

Er is een klankbordgroep van bewoners gevormd in de Boerderij. Sjaak Smits vertelde dat de groep bestaat uit 5 bewoners. Ze zijn nog aan het bekijken wat er gedaan moet worden. Ze willen in ieder geval de activiteiten ondersteunen.

Gerard Feijen van de Jjib groep kwam vertellen wat de beweegroute in Helmond-Noord precies inhoudt. De komende weken worden hier en daar nog aanpassingen gedaan. Dan is de route klaar. Er komt een grote (4 km) en een kleine route van de Eeuwsels naar de Pannehoeve. De route wordt op 7 juni geopend. Hierover komt een verslag in het wijkblad. Een van de bewoners zei: Lekker bewegen langs het groene randje van Helmond-Noord.

Vera van de Wiel vroeg aandacht voor het kindercrossbaantje onder de fietsbrug. Het is een tijdje niet gebruikt en dus wat verwaarloosd geraakt. Zij denkt dat veel kleinere kinderen de baan graag zouden gebruiken. Er wordt nu bekeken of er een groepje bewoners te vinden is die de baan opknapt.  De bewoners kunnen een beroep doen op de wijkraad voor ondersteuning.

Anne Seuntjes van de Zorgboog  komt uitleg geven over de Moeraseik. Wie er wonen, hoe ze wonen, hoe ze samen gezellig eten, wat voor activiteiten er zijn . Het is een kleinschalige woonvorm waarin 45 mensen wonen, allemaal in het eigen appartement maar met heel veel zorg, contact onderling en ontspanning. Precies zoals iedereen voor zichzelf nodig vindt. Het is een vorm waar iedereen elkaar nog met de voornaam kent.

Er werd ingegaan op het bezoek van Burgemeester en wethouders eerder deze dag. Voor een verslag verwijs ik graag naar een artikel elders in het blad.

Er is overleg over de verkeersveiligheid in de Bloem- en Paardenvelden. Er is  o.a. uit de buurtpreventie al een overleggroep gevormd. Deze groep bestrijkt de meeste straten van de buurt.

Zo wordt de gemeente geïnformeerd over wat er zou moeten gebeuren om tot een  verkeersveilige wijk te komen

Er wordt aandacht  gevraagd voor andere onveilige situaties in de wijk. Die zijn er best veel o.a. de Vinkenlaan. Toch is eerst voor de bloem- en paardenvelden gekozen, omdat er wordt gedacht dat buurt voor buurt aanpakken tot meer en snellere resultaten moet  kunnen leiden.

Mensen uit de club van 24 gaven aan waar ze nu mee bezig zijn. Dit leidde tot een bonte stoet van leuke initiatieven en activiteiten.

Op 3 juni is de opening van de jeu de boules baan achter verzorgingscentrum de Eeuwsels.

In september komt er een extra wijkblad uit Dit wordt geheel geweid aan de activiteiten in de wijk gedurende het najaar, oproepen vanuit de activiteiten voor vrijwilligers of andere verzoeken. Hierover worden nog alle groepen geïnformeerd.

Maartje de Neut vertelt over TIJDLOOS. Zij  willen via foto’s nu vastleggen wat mensen met beginnende dementie  nu doen aan werk of hobby’s enz. In de stadsgalerij is al een kleine expositie. Wie kan en wil er op de foto vanuit Helmond-Noord?

Er wordt nog aandacht gevraagd voor de bloembakken. Moet er toch niet meer ondersteuning komen vanuit de wijkraad?

Na afloop werd Thea van Lieshout in de bloemen gezet en gefeliciteerd met haar lintje. Applaus ondersteunde de opmerking: Als er iemand een lintje verdiende dan was jij het wel Thea.

Van harte gefeliciteerd namens ons allemaal en veel geluk toegewenst.

 

 

NIEUWS UIT DE WIJKRAAD

Zoals op de wijkraadsvergadering van 24 november 2016 besproken, gaan het wijkraadbestuur, de opbouwwerker en de gemeentelijk adviseur samen de wijkbelangen behartigen. Het wijkactieplan vindt u op www.noorderweb.nl.

Daarnaast hebben we een stimuleringspotje ingesteld.

Wil je een kleine activiteit in je buurt of straat organiseren waaraan iedereen kan deelnemen, dan kun je een beroep doen op ondersteuning tot € 75. Leuk als je je activiteit terugvindt in het wijkblad.

Wil je een grotere activiteit?

Denk eens aan

                             Een marktje

                                              Een karaoke avond of liederentafel

                                                                     Een middag met spelletjes voor de jeugd

                                                                                   Een sportmiddag voor de buurt

                                                                                                     Een dropping of een zoektocht in de wijk

                                                                                                                     Samen koken of eten

Wat je ook mag bedenken, je moet het wel zelf organiseren. De wijkraad en het opbouwwerk willen graag met je meedenken. Het opbouwwerk wil graag helpen bij het aanvragen van vergunningen e.d. De wijkraad kan een deel van de kosten dragen.

Er zijn volop mogelijkheden.

Ook voor groepen jongeren. Kom op met die goeie ideeën?

Wil je meer veiligheid in de buurt? Wil je de leefbaarheid vergroten?

Erger je je aan kleine dingen die misschien samen in de buurt zijn op te lossen?

Blijf er niet mee zitten.

Neem contact met ons op     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

                                            Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (opbouwwerker)

Bestuur Wijkraad Helmond Noord, Postbus 1615, Jan van Goyenlaan 1, 5702 BA Helmond

 

Copyright © 2013 --- Wijkraad Helmond Noord