Huub de Bruyn voorzitter

e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

telefoon 06 44620141

Dick van Dijk penningmeester

Konnie Maijen bestuurslid

Ad Migchels bestuurslid

Frans Sleegers Opbouwwerker Lev groep

email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Stefan Schuller Gemeentelijk adviseur Wijkraad

email s.schullerDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

Postadres:  Wijkraad Helmond-Noord

Jan van Gooyenlaan 1

Bus 1615

5702 BA Helmond

 

OPENBARE WIJKRAADSVERGADERING

VAN 14 NOVEMBER 2017

 

Een goed gevulde zaal in de Pannehoeve besprak met elkaar de voortgang in het Wijkactieplan. Niet alles was geslaagd, maar heel veel zaken wel. Bovendien waren er ook veel nieuwe initiatieven die succesvol bleken.

Kees Lütkemeyer gaf aan dat Helmond Noord de groenste wijk van de stad is. Overal door de wijk heel lange brede stroken groen en daarnaast de Bundertjes en de strook langs het nieuwe kanaal.

Zorgen heeft hij ook. Er zijn erg veel onverzorgde lege plekken in de wijk ontstaan. Deze schreeuwen om een goede invulling. Hij noemde het terrein achter de Pannehoeve, de omgeving van het oude PNEM gebouw, de strook langs het 'oude' kanaal en het gebied achter het zwembad. En er ontstaan de komende jaren nog meer van die plekken als het Knippenbergcollege leeg komt en de Praktijkschool en het zwembad verdwijnen. Dit vraagt nu al inzet van de gemeente en de betrokkenen en niet pas als de boel leeg staat en vervuilt. Kees zit vol plannen. Ook als het gaat om de fietsverbindingen met het centrum:  daar zitten nogal wat knelpunten in.

Het bestuur van de Wijkraad gaf aan met welke zaken ze bezig zijn geweest de afgelopen periode. Kort samengevat: heel veel overleg over parkeren, de leefbaarheid, de verkeersveiligheid en de N279. Er werden activiteiten ondersteund, zoals verschillende garagesales, het Zomerspectakel bij De Boerderij, het Buurtevent in de Pannehoeve, de hondenwerkgroep, de Moeraseik, de speelgoedbeurs enz. Er werd meegewerkt aan het opknappen van het Mondriaanplantsoen en de fietscrossbaan voor de jongste jeugd.

Nieuwe ideeën zijn en blijven van harte welkom.

Tot slot vertelde opbouwwerker Frans Sleegers hoe het welzijnswerk in Helmond Noord is opgezet en vertelde Gerard Feijen iets over de beweegplannen in onze wijk.

Een heel interessante avond werd gezellig afgesloten met een drankje.

VERSLAG algemene openbare wijkvergadering van 16 mei 2017.        

Er is een klankbordgroep van bewoners gevormd in de Boerderij. Sjaak Smits vertelde dat de groep bestaat uit 5 bewoners. Ze zijn nog aan het bekijken wat er gedaan moet worden. Ze willen in ieder geval de activiteiten ondersteunen.

Gerard Feijen van de Jjib groep kwam vertellen wat de beweegroute in Helmond-Noord precies inhoudt. De komende weken worden hier en daar nog aanpassingen gedaan. Dan is de route klaar. Er komt een grote (4 km) en een kleine route van de Eeuwsels naar de Pannehoeve. De route wordt op 7 juni geopend. Hierover komt een verslag in het wijkblad. Een van de bewoners zei: Lekker bewegen langs het groene randje van Helmond-Noord.

Vera van de Wiel vroeg aandacht voor het kindercrossbaantje onder de fietsbrug. Het is een tijdje niet gebruikt en dus wat verwaarloosd geraakt. Zij denkt dat veel kleinere kinderen de baan graag zouden gebruiken. Er wordt nu bekeken of er een groepje bewoners te vinden is die de baan opknapt.  De bewoners kunnen een beroep doen op de wijkraad voor ondersteuning.

Anne Seuntjes van de Zorgboog  komt uitleg geven over de Moeraseik. Wie er wonen, hoe ze wonen, hoe ze samen gezellig eten, wat voor activiteiten er zijn . Het is een kleinschalige woonvorm waarin 45 mensen wonen, allemaal in het eigen appartement maar met heel veel zorg, contact onderling en ontspanning. Precies zoals iedereen voor zichzelf nodig vindt. Het is een vorm waar iedereen elkaar nog met de voornaam kent.

Er werd ingegaan op het bezoek van Burgemeester en wethouders eerder deze dag. Voor een verslag verwijs ik graag naar een artikel elders in het blad.

Er is overleg over de verkeersveiligheid in de Bloem- en Paardenvelden. Er is  o.a. uit de buurtpreventie al een overleggroep gevormd. Deze groep bestrijkt de meeste straten van de buurt.

Zo wordt de gemeente geïnformeerd over wat er zou moeten gebeuren om tot een  verkeersveilige wijk te komen

Er wordt aandacht  gevraagd voor andere onveilige situaties in de wijk. Die zijn er best veel o.a. de Vinkenlaan. Toch is eerst voor de bloem- en paardenvelden gekozen, omdat er wordt gedacht dat buurt voor buurt aanpakken tot meer en snellere resultaten moet  kunnen leiden.

Mensen uit de club van 24 gaven aan waar ze nu mee bezig zijn. Dit leidde tot een bonte stoet van leuke initiatieven en activiteiten.

Op 3 juni is de opening van de jeu de boules baan achter verzorgingscentrum de Eeuwsels.

In september komt er een extra wijkblad uit Dit wordt geheel geweid aan de activiteiten in de wijk gedurende het najaar, oproepen vanuit de activiteiten voor vrijwilligers of andere verzoeken. Hierover worden nog alle groepen geïnformeerd.

Maartje de Neut vertelt over TIJDLOOS. Zij  willen via foto’s nu vastleggen wat mensen met beginnende dementie  nu doen aan werk of hobby’s enz. In de stadsgalerij is al een kleine expositie. Wie kan en wil er op de foto vanuit Helmond-Noord?

Er wordt nog aandacht gevraagd voor de bloembakken. Moet er toch niet meer ondersteuning komen vanuit de wijkraad?

Na afloop werd Thea van Lieshout in de bloemen gezet en gefeliciteerd met haar lintje. Applaus ondersteunde de opmerking: Als er iemand een lintje verdiende dan was jij het wel Thea.

Van harte gefeliciteerd namens ons allemaal en veel geluk toegewenst.

 

 

BEZOEK BURGEMEESTER EN WETHOUDERS  AAN HELMOND-NOORD

 

Op 16 mei bezocht het college van B en W  onze wijk.

Het gezelschap kwam bij elkaar in verzorgingshuis de Eeuwsels. Vandaar werd een bezoek gebracht aan de nieuwe jeu de boules banen. Deze liggen tussen de Eeuwsels en het Knippenberg.

Het ligt daar prachtig in het groen. Het heeft de mogelijkheid tot 7 banen en is heel goed bereikbaar, ook voor mensen die slecht ter been zijn. Gezien het geweldige weer werd er meteen al door iedereen met de ballen geoefend. Maar gezien het drukke programma moesten we toch weer door.

Van daaruit werd , druk pratend , begonnen aan een wandeling door de bloem- en paardenvelden.

Op het zojuist opgeknapte Mondriaanplantsoen waren meteen heel leuke gesprekken over het plantsoen en de jeugd en hoe blij iedereen is dat er zo’n mooi plantsoen is gekomen. Dit als resultaat van de samenwerking tussen bewoners, gemeente, opbouwwerker en wijkraad.

Daarna schoof de buurtpreventie aan en al snel ging het gesprek al wandelend meer over veiligheid, samen de wijk schoon houden en de brandgangen. Door het mooie weer zaten veel mensen in het zonnetje in de voortuin. Dus ontstonden er heel veel spontane gesprekken tussen de burgemeester en de bewoners en met de wethouders.

Al wandelend kwamen we in de Govert Flinckstraat, waar pas allerlei problemen tot een huisuitzetting hebben geleid. Bewoners vertelden hoe ze dat ervaren hadden. Het was fijn te zien dat het gewone leven weer is opgepakt en dat men  zich in wil zetten voor een fijne woonstraat, want het is weer goed wonen in deze straat.

Daarna wandelde het gezelschap door de wijk terug naar de Eeuwsels.  Hier werd uitgelegd hoe het verzorgingstehuis ook steeds meer contacten legt met de rest van de wijk en hoe men langzaam probeert de activiteiten voor bewoners en omwonenden uit te breiden.

Iedereen  vond het een heel geslaagd bezoek aan onze wijk. Het heeft ongetwijfeld geleid tot meer inzicht in wat er in onze wijk gebeurt, wat de behoeftes zijn en wat er verbeterd zou kunnen worden

NIEUWS UIT DE WIJKRAAD

Zoals op de wijkraadsvergadering van 24 november 2016 besproken, gaan het wijkraadbestuur, de opbouwwerker en de gemeentelijk adviseur samen de wijkbelangen behartigen. Het wijkactieplan vindt u op www.noorderweb.nl.

Daarnaast hebben we een stimuleringspotje ingesteld.

Wil je een kleine activiteit in je buurt of straat organiseren waaraan iedereen kan deelnemen, dan kun je een beroep doen op ondersteuning tot € 75. Leuk als je je activiteit terugvindt in het wijkblad.

Wil je een grotere activiteit?

Denk eens aan

                             Een marktje

                                              Een karaoke avond of liederentafel

                                                                     Een middag met spelletjes voor de jeugd

                                                                                   Een sportmiddag voor de buurt

                                                                                                     Een dropping of een zoektocht in de wijk

                                                                                                                     Samen koken of eten

Wat je ook mag bedenken, je moet het wel zelf organiseren. De wijkraad en het opbouwwerk willen graag met je meedenken. Het opbouwwerk wil graag helpen bij het aanvragen van vergunningen e.d. De wijkraad kan een deel van de kosten dragen.

Er zijn volop mogelijkheden.

Ook voor groepen jongeren. Kom op met die goeie ideeën?

Wil je meer veiligheid in de buurt? Wil je de leefbaarheid vergroten?

Erger je je aan kleine dingen die misschien samen in de buurt zijn op te lossen?

Blijf er niet mee zitten.

Neem contact met ons op     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

                                            Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (opbouwwerker)

Bestuur Wijkraad Helmond Noord, Postbus 1615, Jan van Goyenlaan 1, 5702 BA Helmond

Wijkactieplan Helmond Noord 2017-2018 .

In de goed bezochte wijkraadsvergadering van 24 november 2016 hebben circa 45 aanwezigen het wijkactieplan 2017-2018 inclusief bijbehorende begroting 2017 vastgesteld.

Het doel van het wijkactieplan is het kunnen vieren en delen van successen met elkaar.

Er zijn wel 20 actiepunten van vooral verenigingen en groepen wijkbewoners uit onze wijk. Ook de wijkraad neemt enkele acties voor hun rekening. De trekkers van de verschillende actiepunten hebben hun bijdrage, om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren, toegelicht.

In het bijgevoegde bestand kunt u lezen wat we samen willen realiseren.   Klik hier

 

 

Copyright © 2013 --- Wijkraad Helmond Noord