De Wijkraad Helmond-Noord stelt zich ten doel een verbindende factor in deze wijk te zijn. Samenwerken, kennismaking en iets voor andere mensen kunnen betekenen zijn redenen deel uit te maken van de wijkraad. De leidende motieven van de wijkraad zijn het bevorderen van betrokkenheid, participatie, sociale samenhang, leefbaarheid, veiligheid en communicatie.

  • De wijkraad ondersteunt en bevordert:
  • activiteiten en ontmoetingen door en voor wijkbewoners
  • initiatieven gericht op een mooi aanzien van de wijk
  • initiatieven gericht op een veilige wijk in de meest brede zin van het woord (verkeer, gevaarlijke situaties, inbraakpreventie, etc.)
  • De wijkraad wil in zaken die de wijk betreffen, gesprekspartner zijn van zowel de wijkbewoners als van externe partijen. 
    De dialoog met wijkbewoners, met de gemeente en met andere instellingen, zoals politie, de LEV groep en het bedrijfsleven, moeten als doel hebben veranderingen ten goede in de wijk te bewerkstelligen.

    De wijkraad is echter geen buurtvereniging die zich louter en alleen richt op activiteiten. Wel stelt de wijkraad zich ten doel wijkbewoners zoveel mogelijk te activeren om zelf initiatieven te nemen. Uiteraard faciliteert de wijkraad daar waar mogelijk deze wijkgerichte initiatieven en zullen ook leden van de wijkraad activiteiten ondersteunen dan wel initiëren; daarnaast echter wil de wijkraad vooral namens de wijkbewoners als spreekbuis fungeren naar gemeente, instellingen, en een ondersteunende factor zijn in de communicatie naar de wijkbewoners toe.

Wat willen wij als Wijkraad voor de toekomst;

Omdat het steeds moeilijker wordt om een vaste groep vrijwilligers te krijgen om zaken op te pakken in de wijk en de overheid steeds meer taken binnen een wijk wil laten oppakken is er een verandering van werken nodig binnen de wijkraad en alle verdere betrokkenen.
Bewoners vinden het niet erg om in hun directe omgeving iets op te pakken, als de inzet en looptijd te overzien zijn. Er is nu een kleine groep vrijwilligers die zich voor een langere tijd voor een bepaald doel in willen zetten. Om in de toekomst toch een werkbare situatie te creëren waarbij zaken wel opgepakt worden die van belang zijn in de wijk willen wij als wijkraad een andere manier van aanpakken gaan invoeren

Ons doel is om de bestaande vrijwilligers in diverse verenigingen en teams te koesteren en indien er een initiatief van een nieuwe groep mensen of een individu ontstaat de betrokken persoon/personen te betrekken in het uitvoeren van dat initiatief. Als wijkraad zullen wij faciliteren in de breedste zin van het woord, en wij zullen de communicatie zo goed mogelijk laten verlopen. Wij als wijkraad hebben directe contacten met diverse afdelingen binnen de gemeente en krijgen direct ondersteuning door een adviseur wijkgericht werken van de gemeente. Ook onderhouden wij de communicatie met diverse professionele organisaties, waar wij ook goede en directe contacten mee hebben.

Wij willen met 4 of 5 personen in de wijkraad communicatie en faciliteiten bieden met daaronder een grote tweede laag van wijkbewoners die in de uitvoering van bepaalde projecten hulp kunnen bieden met de ondersteuning van mensen uit onder andere de werkgroep wederopbouw en andere professionele organisaties. De losse initiatieven kunnen met ondersteuning van de vaste groep mensen uitgevoerd worden. Wij verwachten dat de initiatiefnemer zelf ook actief betrokken is. Dat betekent dus werken voor, met en in de wijk zodat het voor de bewoners zichtbaar wordt dat alles niet vanzelf gaat.
Verder zullen wij door middel van wijkvergaderingen en media voeling houden wat er speelt in de wijk en wat er aan mogelijkheden zijn om de vraagstukken in de wijk op een wijkgericht niveau op te pakken. Uiteraard zullen de veranderingen die de gemeente invoert besproken en opgepakt moeten worden en dat het liefst met de hulp van een goede en gemotiveerde achterban.

 

 

Copyright © 2013 --- Wijkraad Helmond Noord