BEZOEK BURGEMEESTER EN WETHOUDERS  AAN HELMOND-NOORD

 

Op 16 mei bezocht het college van B en W  onze wijk.

Het gezelschap kwam bij elkaar in verzorgingshuis de Eeuwsels. Vandaar werd een bezoek gebracht aan de nieuwe jeu de boules banen. Deze liggen tussen de Eeuwsels en het Knippenberg.

Het ligt daar prachtig in het groen. Het heeft de mogelijkheid tot 7 banen en is heel goed bereikbaar, ook voor mensen die slecht ter been zijn. Gezien het geweldige weer werd er meteen al door iedereen met de ballen geoefend. Maar gezien het drukke programma moesten we toch weer door.

Van daaruit werd , druk pratend , begonnen aan een wandeling door de bloem- en paardenvelden.

Op het zojuist opgeknapte Mondriaanplantsoen waren meteen heel leuke gesprekken over het plantsoen en de jeugd en hoe blij iedereen is dat er zo’n mooi plantsoen is gekomen. Dit als resultaat van de samenwerking tussen bewoners, gemeente, opbouwwerker en wijkraad.

Daarna schoof de buurtpreventie aan en al snel ging het gesprek al wandelend meer over veiligheid, samen de wijk schoon houden en de brandgangen. Door het mooie weer zaten veel mensen in het zonnetje in de voortuin. Dus ontstonden er heel veel spontane gesprekken tussen de burgemeester en de bewoners en met de wethouders.

Al wandelend kwamen we in de Govert Flinckstraat, waar pas allerlei problemen tot een huisuitzetting hebben geleid. Bewoners vertelden hoe ze dat ervaren hadden. Het was fijn te zien dat het gewone leven weer is opgepakt en dat men  zich in wil zetten voor een fijne woonstraat, want het is weer goed wonen in deze straat.

Daarna wandelde het gezelschap door de wijk terug naar de Eeuwsels.  Hier werd uitgelegd hoe het verzorgingstehuis ook steeds meer contacten legt met de rest van de wijk en hoe men langzaam probeert de activiteiten voor bewoners en omwonenden uit te breiden.

Iedereen  vond het een heel geslaagd bezoek aan onze wijk. Het heeft ongetwijfeld geleid tot meer inzicht in wat er in onze wijk gebeurt, wat de behoeftes zijn en wat er verbeterd zou kunnen worden

 

Copyright © 2013 --- Wijkraad Helmond Noord