OPENBARE WIJKRAADSVERGADERING

VAN 14 NOVEMBER 2017

 

Een goed gevulde zaal in de Pannehoeve besprak met elkaar de voortgang in het Wijkactieplan. Niet alles was geslaagd, maar heel veel zaken wel. Bovendien waren er ook veel nieuwe initiatieven die succesvol bleken.

Kees Lütkemeyer gaf aan dat Helmond Noord de groenste wijk van de stad is. Overal door de wijk heel lange brede stroken groen en daarnaast de Bundertjes en de strook langs het nieuwe kanaal.

Zorgen heeft hij ook. Er zijn erg veel onverzorgde lege plekken in de wijk ontstaan. Deze schreeuwen om een goede invulling. Hij noemde het terrein achter de Pannehoeve, de omgeving van het oude PNEM gebouw, de strook langs het 'oude' kanaal en het gebied achter het zwembad. En er ontstaan de komende jaren nog meer van die plekken als het Knippenbergcollege leeg komt en de Praktijkschool en het zwembad verdwijnen. Dit vraagt nu al inzet van de gemeente en de betrokkenen en niet pas als de boel leeg staat en vervuilt. Kees zit vol plannen. Ook als het gaat om de fietsverbindingen met het centrum:  daar zitten nogal wat knelpunten in.

Het bestuur van de Wijkraad gaf aan met welke zaken ze bezig zijn geweest de afgelopen periode. Kort samengevat: heel veel overleg over parkeren, de leefbaarheid, de verkeersveiligheid en de N279. Er werden activiteiten ondersteund, zoals verschillende garagesales, het Zomerspectakel bij De Boerderij, het Buurtevent in de Pannehoeve, de hondenwerkgroep, de Moeraseik, de speelgoedbeurs enz. Er werd meegewerkt aan het opknappen van het Mondriaanplantsoen en de fietscrossbaan voor de jongste jeugd.

Nieuwe ideeën zijn en blijven van harte welkom.

Tot slot vertelde opbouwwerker Frans Sleegers hoe het welzijnswerk in Helmond Noord is opgezet en vertelde Gerard Feijen iets over de beweegplannen in onze wijk.

Een heel interessante avond werd gezellig afgesloten met een drankje.

 

Copyright © 2013 --- Wijkraad Helmond Noord