NIEUWS UIT DE WIJKRAAD HELMOND NOORD Juli 2020

Het zouden drukke maanden worden voor het bestuur van de wijkraad Helmond Noord.

Het College van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad zouden onze wijk bezoeken; we hadden op 1 maart de sleutel van de Schabbert gekregen en gingen een opening voorbereiden; er was een algemene openbare wijkvergadering in mei gepland en een bijeenkomst met de bewoners van de Vogelbuurt enz. enz.

En toen ineens werd het stil. Het was door de lock-down niet meer mogelijk iets te organiseren. Onze agenda was in één dag helemaal leeg.

En het was niet alleen stil in de agenda, maar het was stil op straat, stil om je heen, stil in de lucht. Ik realiseer me in een keer hoeveel geluid er normaal was en hoeveel vliegtuigen van en naar Eindhoven er dagelijks overvliegen.

Doordat er niets meer kon, vervielen ook alle activiteiten. Ook die activiteiten voor mensen die contacten erg hard nodig hebben. Geen eten op woensdag, niet de speeltuin op dinsdag, geen kop koffie in de Pannehoeve. Ga zo maar door.

En er kwamen allemaal regels waar je je aan moest houden. En dat deed bijna iedereen keurig, We beseften dat het voor onze gezondheid en voor die van anderen noodzakelijk was. Alleen zó konden we voorkomen dat het volledig uit de hand liep in de ziekenhuizen. Intussen betreuren we de vele doden, ook in Helmond Noord. We wensen de naasten heel veel sterkte toe.

We hoorden dat het tot steeds grotere economische problemen zou leiden. Tot sluiting van bedrijven, tot verlies van banen, tot het over de kop gaan van ZZP-ers. Tot sociale ellende dus. We moeten ons goed realiseren dat de een er misschien niets van merkt, maar dat de ander zwaar getroffen wordt en diep in de schulden raakt.  We verwachten dat gemeente Helmond er alles aan zal doen om mensen in problemen te helpen, samen met de hulpverleningsinstanties. Ook wij als wijkraad gaan er aan meewerken. Mensen met ideeën of plannen worden hiermee verzocht contact met ons op te nemen.

We hebben ons niet voor niets aan de regels gehouden. Het aantal zieken is enorm teruggelopen. En dus kan de samenleving stapje voor stapje van het slot. Bij alle activiteiten moet rekening worden gehouden met de Coronaregels. De afstand blijft anderhalve meter. Natuurlijk ook steeds handen wassen. Activiteiten zoals kaarten  en sjoelen, waarbij deelnemers iets aan elkaar doorgeven, kunnen ook nog niet.

Positief nieuws uit de wijk

Daarom gaat de wijkraad op dinsdagmorgen een inloopmorgen organiseren in de Schabbert, waarbij iedereen welkom is voor koffie of thee. Je mag ook wat meebrengen om te doen, een handwerkje, een muziekinstrument of iets om aan anderen te laten zien, je laatste hobbyproduct of zo. Bedenk maar iets. Elders in dit wijkblad vindt u meer informatie.

Ook de Boerderij gaat langzaam weer open. Biljarten en darten kan weer. Wel met inachtneming van de Coronaregels en niet in wedstrijdverband. Ook andere activiteiten starten weer.

De bouwbedrijven hebben niet stilgezeten. Er is zelfs hard doorgewerkt in onze wijk.

-       De woningen op het terrein van de Paulusschool zijn gereed en worden al bewoond.

-       Bij woonzorgcentrum de Eeuwsels wordt hard gewerkt aan een nieuw appartementencomplex van maar liefst 115 appartementen.

-       Aan een zijde van de Vondellaan zijn de versleten woningen gesloopt. Hier wordt binnenkort begonnen met  de bouw van nieuwe woningen en appartementen.

-       Aan de andere zijde van de vijver worden de daken vernieuwd.

Kortom, de vernieuwing van onze wijk krijgt steeds meer gestalte. Hopelijk gaat dat ook gelden voor de plannen rondom het PNEM gebouw.

Maar bovenal: We hebben gemerkt dat heel veel mensen extra aandacht gaven aan hun buren middels een praatje op de stoep, boodschappen doen, een klusje in de tuin verzorgen en dergelijke. Dat maakt onze buurten extra sterk. Laten we daar mee doorgaan de komende maanden.

Heb je vragen, plannen of ideeën, bel ons.

Huub de Bruyn 06-44620141, voorzitter Wijkraad Helmond Noord

 

Copyright © 2013 --- Wijkraad Helmond Noord