Natuurtuin de Robbert wordt door onze stichting al bijna 30 jaar beheerd. De laatste tien jaar is het beleid, de inrichting en het onderhoud steeds meer geprofessionaliseerd met name door goeddoordachte onderhoudsplannen, jaarverslagen en monitoring van de verschillende natuurelementen. Met name binnen het kader van het Natuurplatform Helmond is de samenwerking met andere natuurorganisaties zoals het IVN intensief.

De afgelopen tijd hebben weer vele groepen leerlingen, scouts, IVN-leden en anderen van de Robbert gebruik gemaakt voor onderzoek of gewoon een fijne wandeling. Deze maand maken studenten van het ROC-ter Aa gebruik van de Robbert en de Bundertjes voor hun vak Natuur en Techniek.


Van de professionele bijenhouderij hebben wij jammer genoeg afscheid moeten nemen door met name verschillen van inzicht met betrekking tot langetermijnvisie en -inrichting van de Robbert.

Daarvoor in de plaats richten wij ons in de toekomst meer op de wilde insecten en willen we ons intensief bezighouden met educatieve projecten naast het bekende onderzoek naar het waterleven in onze poelen en natte weitjes ook met onderzoek naar wilde bijen en andere insecten door middel van een educatief bijenhotel.

Er gebeurt veel meer in de Robbert. Op de website www.derobbert.nl is hier alles over te vinden. Elke zaterdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur is iedere bezoeker welkom. In de lente en de zomer zijn er daarnaast elke 3e zondag van de maand ’s middags open dagen.  

 

Copyright © 2013 --- Wijkraad Helmond Noord